Profesionální čištění

 

Symbol

Postup čištění

       

Profesionální chemické čištění tetrachlorethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Normální postup.

       

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Mírný postup.

     

 

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Velmi mírný postup.

      

Profesionální chemické čištění v uhlovodících(destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C).
Normální postup.

      

Profesionální chemické čištění v uhlovodících(destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C).
Mírný postup.

    

 

Výrobek se nesmí chemicky čistit.

     

 

Profesionální čištění za mokra.
Normální postup.

     

 

Profesionální čištění za mokra.
Mírný postup.

     

 

Profesionální čištění za mokra.
Velmi mírný postup.

     

 

Nesmí se používat profesionální čištění za mokra.